ใช้ยา Cytotec อย่างเดียวโดยไม่กินยา Mifepristone ได้หรือไม่ ?

การใช้เฉพาะ Misoprostol อย่างเดียวมีประสิทธิภาพเพียง 45-80% เมื่อเทียบกับการใช้ Misoprostol คู่กับ Mifepristone แล้วกลับได้ผลดีกว่าถึง 90-98%