ยาทำแท้งทำงานอย่างไร ?

ยาเม็ดแรก mifepristone บล็อกฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ที่จะเติบโต ยาเม็ดที่สอง misoprostol ช่วยกระตุ้นให้มดลูกของคุณเป็นตะคริวและมีเลือดออก เพื่อให้การตั้งครรภ์ออกจากร่างกายของคุณ (คล้ายกับการแท้งบุตร)

  1. Mifepristone : ยานี้เป็น anti-progestin มันทำงานโดยการปิดกั้น progesterone ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาและสนับสนุนการตั้งครรภ์ในระยะแรก การตั้งครรภ์จะหยุดการเจริญเติบโตและถอดออกจากผนังมดลูก
  2. Misoprostol : Misoprostol เป็น prostaglandin ซึ่งเป็นสาเหตุให้มดลูกหดตัว ทำให้เลือดออกในโพรงมดลูกและขับตัวอ่อนออกจากมดลูก