ทำแท้งโดยใช้ยาดีกว่าการขูดมดลูกยังไง ?

  • ยาทำแท้งสามารถใช้ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ได้ดี
  • ไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยาสลบ (และใช้เวลาในการรักษาพยาบาลน้อยลง)
  • มีความเป็นส่วนตัวไม่มีประวัติการทำแท้ง
  • มีความเจ็บปวดน้อยกว่า
  • รู้สึกเป็นธรรมชาติ เหมือนเป็นรอบเดือนปกติ