กินยาMifepristone (ru-486) ไปแล้วเปลี่ยนใจไม่ใช่ยาสอดได้ไหม ?

พบได้ 3 กรณีเมื่อคุณยกเลิกการสอดยา

  1. คุณอาจแท้งหลังได้รับยา Mifepristone ไปเพียงเม็ดเดียว
  2. มีเลือดออกคล้ายประจำเดือนแต่ไม่แท้ง อาการนี้ก่ำกค่งระหว่างภาวะแท้งไม่สมบูรณ์หรือภาวะแท้งคุกคาม คุณอาจได้รับการรักษาโดยขูดมดลูก
  3. ไม่มีผลใดๆ การตั้งครรภ์ยังดำเนินต่อไป