You are currently viewing เมื่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม แก้ด้วย ยาขับเลือด

เมื่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม แก้ด้วย ยาขับเลือด

 

เมื่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม แก้ด้วย ยาขับเลือด

 

ใครจะรู้ว่าขีดแดงเล็กๆ 2 ขีด บนชุดตรวจวัดตั้งครรภ์ไม่เพียงจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาและเธอ แต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงสุขภาพจิตของผู้ที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็ได้ หากท้องไม่พร้อมสามารถแก้ไขด้วย ยาขับเลือด

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม ฯลฯ ซึ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักหน่วงจนน่าตกใจ ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารผ่านทางสื่อแต่ละประเภท จนทำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว

ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยหนึ่ง มาจากความไม่สมดุลของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวจำนวนไม่น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา จึงไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือยังไม่พร้อมนั้น ปัญหาในส่วนอื่นๆ ย่อมตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียอนาคตที่ดีในชีวิตของทั้งฝ่ายชายและหญิง ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการทำแท้ง การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเลี้ยงลูกที่ไม่ถูกวิธีเพราะตัวพ่อแม่เด็กเอง ไม่มีวุฒิภาวะในการอบรมเลี้ยงดู การทอดทิ้งลูกให้เป็นลูกกำพร้า ซึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านั้น ล้วนมีความเปราะบางทางสภาพติดใจ และอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมที่ไม่สามารถคลายปมให้หลุดได้

 

สาเหตุสำคัญ 5 อันดับสูงสุดที่นำไปสู่การเป็นคุณแม่วัยใสตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

1. ความคึกคะนอง/อยากลองคิดเป็นร้อยละ 86.79

2. มีเจตนา/ตั้งใจไม่ป้องกันคิดเป็นร้อยละ 84.87

3. การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารได้ง่ายคิดเป็นร้อยละ 82.69

4. ถูกเพื่อนฝูงชักจูง/ทำตามเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 80.77

5. สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนที่พักอาศัยมีความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 78.34

 

ส่วนที่จะช่วยลดปัญหาคุณแม่วัยใสในสังคมไทยลงได้และแก้ไขปัญหาการเกิดลูกน้อยได้ คือ ยาสอด ยาขับเลือด ยาสอด CYTOTEC ไซโตเทค คือยา Misoprostol เป็นยา prostaglandin E 1ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษา มีคุณสมบัติที่ดีหลาย ๆ อย่างในทางสูติ เป็นยาหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ทำให้เกิดมิติใหม่ในการรักษาทางสูติ ทำให้ขับเลือดออกมาจากช่องคลอดได้ ใช้ในการทำให้เกิดการแท้ง ใช้กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด สำหรับผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งอย่างปลอดภัย และกำลังมองหา การใช้ยาทำแท้ง ยาสอด ยาเหน็บ ที่ใช้แล้วได้ผล และ ปลอดภัย แนะนำ ที่นี่ เลย

 

 

https://www.cytotank.org/blog/read/5