You are currently viewing เคล็ดลับดีดีก่อนใช้ยาทำแท้ง

เคล็ดลับดีดีก่อนใช้ยาทำแท้ง

การยุติการตั้งครรภ์ หรือการทำแท้งด้วยยา โดยใช้ยาร่วมกัน 2 ชนิดคือ ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) และ มิโซพรอสทอล (Misoprostol) สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากทำภายในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ตามวิธีการและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยายุติตั้งครรภ์ ยาทำแท้ง
(Medical abortion)

  • การใช้ยาทำแท้งเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยมียาเกี่ยวข้อง 2 ตัว (มิฟิพริสโตน:mifepristone หรือ RU486 ชื่อการค้าที่พบในเว็บไซต์ขายยา) และไมโซพรอสตอล:misoprostol หรือไซโตเทค และ/หรือมียาตัวเดียวแต่ใช้หลายครั้ง (ไมโซพรอสตอลตัวเดียว: misoprostol alone)
  • การใช้ยามิฟิพริสโตน ร่วมกับ ไมโซพรอสตอล จะได้ผลมากกว่าการใช้ยา ไมโซพรอสตอลอย่างเดียว ในบางพื้นที่หรือบางประเทศที่ไม่สามารถหายาไมเฟพริสโตนได้ การใช้ยามิโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียวก็สามารถใช้ยุติการตังครรภ์ได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน แม้จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าการใช้ยา2ชนิดร่วมกันก็ตามและเป็นยาที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าเป็นยาจริง และมีคุณภาพ ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่าคุณมียามิโซพรอสทอลในปริมาณที่เพียงพอต่อการยุติการตั้งครรภ์ตามอายุครรภ์ของคุณ
  • การใช้ยาไมโซพรอสตอล (ไซโตเทค) ไปใช้ที่บ้าน หลังให้ยามิฟิพริสโตนที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ทำได้เมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน)
  • องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับในด้านความปลอดภัย โดยต้องแนะนำผู้รับบริการให้สามารถเข้ารับบริการฉุกเฉินได้หากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น การให้บริการในสถานบริการควรจะเป็นเฉพาะเมื่ออายุครรภ์เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน) เพื่อรักษาอาการแทรกซ้อนจากการแท้งที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
  • ผู้รับบริการควรได้รับข้อมูลว่าไมโซพรอสตอลอาจทำให้ตัวอ่อนในครรภ์พิการ ถ้าการทำแท้งล้มเหลว และผู้รับบริการตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์ต่อไป แม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปในเรื่องความพิการที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากมีความเสี่ยง การติดตามการตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธ์ที่จะได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งที่รอบด้าน รวมทั้งลดอคติหรือความเข้าใจผิดของสังคมต่อการทำแท้งในประเทศไทย และทั่วโลก

หรือหากต้องการปรึกษา คุยกับเราได้ที่ Line : @cytotank เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

เพิ่มเพื่อน

#ยาทำแท้ง #ยาสอด #ยาขับ #ยายุติการตั้งครรภ์ #ท้องไม่พร้อม


ใส่ความเห็น