ยาขับเลือดคืออะไร?

ยาขับเลือดคืออะไร?

ยาขับเลือดคือ ยาบำบัดแบบแผนโบราณของจีน ช่วยกระตุ้นเซลล์โดยการเพิ่มอ๊อกซิเจน และระบายของเสียในเซลล์ กระตุ้นระบบเมตาบอลิซึ่มในร่างกาย กระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมานานหลายนับพับปี แต่เมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้ มีความเชื่อว่ากินยาขับเลือด แล้วสามารถทำให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อแบบผิด ๆ

แต่ในยุคปัจจุบัน มีการค้นพบยาตัวใหม่ที่ชื่อว่า Mifeprisstone หรือมีชื่อย่อว่า RU-486 เป็นยาที่ผลิตมาเพื่อทำแท้งโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ในการยุติการตั้งครรภ์ ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารโปรเจสเตอร์โรน ทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง

กรณีสตรีมีครรภ์ได้รับยา RU-486 เข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการแท้งบุตร RU-486 ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาใช้หรือนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แต่มีลักลอบนำมาจำหน่ายในประเทศไทย ใช้ชื่อเรียกภาษาชาวบ้านที่เรียกว่า “ยาขับเลือด”

การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย อาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตได้ และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง ซึ่งได้แก่ มดลูกติดเชื้อ การเสียเลือดอย่างมาก และการติดเชื้อในกระแสเลือด และในโลกออนไลน์มีการถกเถียงกันถึงเรื่องการทำแท้ง และมีการสนับสนุนให้มีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย และการเต็มใจทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ท้องในวัยเรียน ให้ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และสนับสนุนให้มีการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย และต้องรู้จักการป้องกันและการคุมกำเนิดอีกด้วย

https://www.cytotank.org/blog/read/43