You are currently viewing ทำแท้งปลอดภัยด้วย ยาขับเลือด

ทำแท้งปลอดภัยด้วย ยาขับเลือด

 

ทำแท้งปลอดภัยด้วย ยาขับเลือด

 

สำหรับหญิงที่เผชิญปัญหาท้องไม่พร้อมและตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ก็คือทานยาที่ได้รับคำแนะนำจากคณะแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ผลปลอดภัยสำหรับตัวเอง

 

ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม

 

ตั้งครรภ์ต่อไป

• มีความต้องการ ความพยายามที่จะเลี้ยงดูเด็กที่จะคลอดออกมาในระยะยาว แม้ว่าจะในช่วงนี้จะยังไม่พร้อมก็ตาม

• สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• มีครอบครัว ญาติพี่น้อง แหล่งให้ความช่วยหลือ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด และเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาอย่างต่อเนื่อง

• ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท้องครั้งนี้สามารถคลี่คลายได้และมีทางออก เช่น เรื่องการเรียน เรื่องการทำงาน ความสัมพันธ์กับคู่ การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น

• ไม่พบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ไม่มีความผิดปกติ

 

ยุติการตั้งครรภ์

• ประเมินตนเองแล้วไม่มีความต้องการที่จะตั้งครรภ์ต่อไป

• ไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

• เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์จากการล่อลวง บังคับ ขืนใจ หรือการข่มขืนกระทำชำเรา

• มีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการตั้งครรภ์ หรือตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติ

• ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งตัวเอง และ/หรือ ทารกที่จะเกิดตามมา

• อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน 24 สัปดาห์)

 

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา

โดยยายุติการตั้งครรภ์ มีชื่อว่า ไมเฟฟริสโตน (mifepristone) และไมโซพรอสทอล (misoprostol) ปัจจุบันมียารวมเม็ดเรียกว่า เมทตาบอล ซึ่งสูตรของยาดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชียาหลักขององค์การอนามัย (World Health Organization – WHO) สามารถใช้ในอายุครรภ์ น้อยกว่า 9 สัปดาห์ได้อย่างปลอดภัย สำหรับประเทศไทย สูตรยาดังกล่าวก็ได้ขึ้นทะเบียนยาสูตร MeFi-Miso และที่ผ่านมา MeFi-Miso ได้ขึ้นบัญชียาหลัก จ (1 ) ซึ่งหมายความว่า คนทั่วไปสามารถเข้าถึงยา ไมเฟฟริสโตน (mifepristone) ไมโซพรอสทอล (misoprostol) และเมทตาบอลได้

 

วิธีใช้ยาให้ได้ผล

แรกเริ่มคุณผู้หญิงที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์จะได้รับยาสองตัว คือ ไมเฟพริสโตน 200 มิลลิกรัม จำนวนหนึ่งเม็ด และ ไมโซพรอสทอล 200 ไมโครกรัม จำนวน 4-6 เม็ด ขณะกินยาควรใช้ผ้าอนามัยแผ่นยาว

หากกินยาไปแล้วยังมีอาการคล้ายว่ายังตั้งครรภ์อยู่ หรือไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด อาจเป็นไปได้ว่าการยุติการตั้งครรภ์นี้ไม่สำเร็จ ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการ MVA

 

ผลข้างเคียงของยา

การใช้ยาไมโซพรอสทอลด้วยวิธีอมจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้ยาแบบสอด โดยอาจทำให้เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง อาเจียน และท้องเสีย แต่ไม่ได้มีอาการร้ายแรงถึงขนาดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทำแท้งเป็นสิทธิ์ ไม่ใช่บาปกรรม การทำแท้งไม่ใช่เรื่องง่าย และสิ่งที่ผู้หญิงที่ตัดสินใจทำแท้งหลายคนสูญเสียอาจไม่ใช่แค่เด็กในท้อง แต่พวกเธอสูญเสียกำลังใจในชีวิต ถ้าท้องไม่พร้อมจริงๆ ป้องกันด้วย ยาขับเลือด ดีกว่า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก waymagazine

 

 

https://www.cytotank.org/blog/read/6